projekt elektryczny

Naszą specjalnością są projekty elektryczne, energetyczne i elektroenergetyczne.

 

Poniżej przedstawiamy listę najczęściej sporządzanych dokumentacji projektowych.

 • Projekty instalacji wewnętrznych
   • w budynkach mieszkalnych ,
   • w budynkach biurowych,
   • w placówkach edukacyjnych, takich jak szkoły, przedszkola i szkoły wyższe,
   • na parkingach podziemnych,
   • w hotelach.

 

 • Projekty oświetleniowe z wykonaniem kompleksowych obliczeń i symulacji oświetleniowych

Biurom architektonicznym, projektowym oraz firmom z branży oświetleniowej produkującej asortyment rozwiązań oświetleniowych przeznaczonych dla środowisk architektonicznych, przemysłowych, handlowych oraz miejskich zapewniamy:

   • wykonywanie projektów oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego wnętrz i terenów otwartych opartych,
   • tworzenie symulacji oświetleniowych,
   • identyfikację i dobór optymalnych rozwiązań projektowych,
   • dobór systemu sterowania oświetleniem,
   • opracowanie projektów zgodnych z najnowszymi trendami i technologiami wykorzystywanymi w technice oświetleniowej,
   • wykonywanie zestawień materiałowych, kosztorysów, specyfikacji technicznych,

Dodatkowo zapewniamy możliwość przygotowania szybkiego szacunkowego zestawienia ilościowego oświetlenia dla Klientów.

Duże doświadczenie we współpracy z biurami projektowymi zaowocowało realizacją wielu projektów.

 

 • Projekty sieci elektrycznych zewnętrznych
   • przyłącza kablowe i napowietrzne,
   • linie kablowe nN i SN,
   • linie napowietrzne nN i SN

 

 • Projekty stacji transformatorowych
   • kontenerowe
   • słupowe

 

 • Projektowanie sieci elektroenergetycznych
   • kablowych
   • napowietrznych nn/SN,

 

 • Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej
 • Projekty oświetlenia ulicznego
 • Projekty usunięcia kolizji

 

Swoją działalność w takich obszarach jak projektowanie sieci elektroenergetycznych i inwestycje energetyczne pod klucz kierujemy na współpracę z Zakładami Energetycznymi oraz do inwestorów prywatnych, jak i publicznych.