Tag Sprzedaż stacji transformatorowych

Sprzedaż stacji transformatorowych

betonowa stacja transformatorowa

Kompletna stacja transformatorowa Urządzenie Producent Typ Opis Rok produkcji Kontenerowy budynek stacji Ormazabal NZ 210/290 Wymiary 2,1m x 2,9m 2013 Rozdzielnica średniego napięcia Ormazabal CGMCOSMOS-2LP Rozdzielnica SN LTL 2013 Transformator ABB Elta TNOSCF 630/20PNS 630kVA, 15,75/0,4kV 1993 Rozdzielnica niskiego napięcia…